Kategori: QUORUM SENSİNG MEKANİZMASI

04 Ocak 2011 QUORUM SENSİNG MEKANİZMASI

Quorum Sensing Mekanizması

Sinyal moleküllerinin algılanması, bakterinin bulunduğu ortamda düşük veya yüksek miktardaki populasyon yoğunluğunu ayırt edebilmesini mümkün kılmakta ve bu sayede ortamda hücre sayısındaki değişikliğe cevap olarak gen ekspresyonunun populasyon düzeyinde kontrolü sağlanmaktadır. Bu olay “Quorum Sensing” olarak ifade edilmektedir. Başka bir deyimle Quorum Sensing, bir bakteri populasyonunda gen ekspresyonunun, bütün bir popülasyonun gen ekspresyonu dikkate alınarak koordineli bir şekilde gerçekleşmesini ve kontrol edilmesini sağlayan bir iletişim mekanizmasıdır (Schauder ve Bassler, 2001) (Resim 1.1).

Tadalafil online

Resim 1.1: Konuyla ilgili yurt dışı yayınlarında Quorum Sensing mekanizmasına atıfta bulunan bir karikatür: “Herkes hazır mı? Yemeğe başlayabilir miyiz…!”

QS mekanizması, prokaryot ve ökaryot kavramları arasındaki farkın karıştırılmasına neden olmaktadır. Çünkü bu mekanizma sayesinde tek hücreli prokaryotik mikroorganizmalar, çok hücreli ökaryotik organizmalar gibi hareket etmekte ve bu da onlara tek başlarına elde edemeyecekleri bir takım avantajlar kazandırmaktadır. Birçok bakteriyel davranış, QS mekanizmasıyla kontrol edilmektedir. Simbiyozis, virülans, antibiyotik üretimi ve biyofilm oluşumu bu davranışlardan bazılarıdır (www.nottingham.ac.uk/quorum/).

 

Site Hakkında

Literatürde sayısız kaynak olmasına rağmen Quorum Sensing’le ilgili Türkçe kaynaklar oldukça sınırlıdır. Sitenin bu açıdanda doyurucu olması ve konuyla ilgilenen araştırmacılar için sosyal ve bilimsel bir paylaşım ortamı sunulması hedeflenmektedir...

Sosyal Ağlar

 

© 2010 Quorum Sensing - Toplam: 2016 Bugün: 13

Tasarım, Amaçdizayn tarafından yapılmıştır.