Kategori: QS GENLERİ & PROTEİNLERİ

04 Ocak 2011 QS GENLERİ & PROTEİNLERİ

QS Mekanizmasında Görevli Genler ve Gen Anlatımının Düzenlenmesi

Bir bakteri türünün QS mekanizmasını kullanabilmesi, diğer bir ifadeyle kültürde bulunan bakterilerin populasyon yoğunluğuna bağlı olarak davranış değiştirmeleri, bu mekanizmayla ilgili genlere/operonlara sahip olmaları ile mümkündür. Dolayısıyla her bir tür QS mekanizmasıyla ilgili olarak kendi türüne özgü genleri kullanmaktadır. Bu genlerin ifade edilmesi çoğunlukla operon halinde gerçekleşmektedir.

QS mekanizmasıyla ilgili  bulunan ilk genler V. fischeri‘ye ait olan lux I/lux R genleridir.V. fischeri’de biyolüminesans olayının gerçekleşmesini kontrol eden ve ilk kez bulunması nedeniyle model sistem olarak kabul edilen LuxI/LuxR sisteminde, her bir gen, sürecin baştan sona eksiksiz gerçekleşmesini sağlayan moleküllerin/yapıların oluşumu için gerekli genetik bilgiyi taşımaktadır.

QS mekanizmasına yönelik çalışmalarda, bu mekanizmayla ilgili genin/genlerin belirlenmesi başlı başına bir araştırma alanıdır. Bu bağlamda, sinyal moleküllerini ve/veya sinyal moleküllerini kodlayan enzim sistemlerini (Li ve ark., 2004; Otto, 2001), algılama sistemlerini ve/veya bu sistemleri sentezleyen enzim sistemlerini (Freeman ve Bassler, 1999; Mok ve ark., 2003) kodlayan genleri belirlemek amacıyla ayrı ayrı çalışmalar yapılmış ve uygulamaya yönelik veriler elde edilmiştir.

 

Site Hakkında

Literatürde sayısız kaynak olmasına rağmen Quorum Sensing’le ilgili Türkçe kaynaklar oldukça sınırlıdır. Sitenin bu açıdanda doyurucu olması ve konuyla ilgilenen araştırmacılar için sosyal ve bilimsel bir paylaşım ortamı sunulması hedeflenmektedir...

Sosyal Ağlar

 

© 2010 Quorum Sensing - Toplam: 2853 Bugün: 40

Tasarım, Amaçdizayn tarafından yapılmıştır.