Kategori: QS CROSS-TALK MEKANİZMASI

04 Ocak 2011 QS CROSS-TALK MEKANİZMASI

Quorum Sensing Cross-Talk Mekanizması

Mikroorganizmalar yalnızca kendi türlerine ait bireylerle değil farklı türlere ait diğer canlılarla da etkileşim halindedir. Bu nedenle QS mekanizması,

a. Aynı türe ait bireyler arasında (Species-spesific QS)
b. Farklı türe ait bireyler arasında (Interspecies QS) gerçeklemektedir.

Farklı türler arasında geçekleşen QS mekanizması Quorum Sensing Cross-Talk (QS-CT) terimiyle ifade edilmektedir. QS-CT mekanizmasının, birçok mikrobiyolojik araştırma alanında uygulamaları bulunmaktadır. Özellikle biyofilm gibi karışık türlerin bulunduğu populasyonlarda hemen hemen her zaman bulunan doğal bakteriler üzerinde yoğun olarak çalışılmaktadır [March ve Bentley, 2006; www.nottingham.ac.uk/quorum/].

 

Site Hakkında

Literatürde sayısız kaynak olmasına rağmen Quorum Sensing’le ilgili Türkçe kaynaklar oldukça sınırlıdır. Sitenin bu açıdanda doyurucu olması ve konuyla ilgilenen araştırmacılar için sosyal ve bilimsel bir paylaşım ortamı sunulması hedeflenmektedir...

Sosyal Ağlar

 

© 2010 Quorum Sensing - Toplam: 2853 Bugün: 40

Tasarım, Amaçdizayn tarafından yapılmıştır.