Etiket: Autophosphorylation

28 Ocak 2011 QS ORGANİZMA GRUPLARI

Bacillus subtilis-1 (SpoOA)

Bacillus subtilis’te Sinyal Transdüksiyonu ve Sporulasyon: Bir Sporulasyon Başlama Gene Ürünü olan SpoOA’nın Otofosforilasyonu

Özet
SpoOA bir pozitif/negative transkripsiyon regülatörüdür ve Bacillus subtilis’te sporulasyonun başlangıç aşamasında çok önemli bir rol oynamaktadır. SpoOA’nın N-terminal amino asit dizisi, bakterilerde sinyal iletim sistemlerinde kullanılan “iki bileşenli düzenleyici system”lere ait düzenleyici (regulator) proteinlerle homoloji göstermektedir. Fosforilasyon sürecinde SpoOA’nın fosforlanması daha önceki çalışmalarda gösterilmişti. Bu çalışmada, SpoOA’nın ATP varlğında otofosforilasyonu ve otofosforilasyon hasarlı SpoOA mutantının sporulasyona başlamada tamamen yetersiz olduğu belirlendi. Bu sonuçlar, SpoOA otofosforilasyonunun, B.subtilis’te sporulasyonu control eden sinyal iletim sürecinde kritik bir olay olduğunu ortaya koymaktadır.

 

Site Hakkında

Literatürde sayısız kaynak olmasına rağmen Quorum Sensing’le ilgili Türkçe kaynaklar oldukça sınırlıdır. Sitenin bu açıdanda doyurucu olması ve konuyla ilgilenen araştırmacılar için sosyal ve bilimsel bir paylaşım ortamı sunulması hedeflenmektedir...

Sosyal Ağlar

 

© 2010 Quorum Sensing - Toplam: 2853 Bugün: 40

Tasarım, Amaçdizayn tarafından yapılmıştır.